THÔNG BÁO

V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ I năm học 2017 – 2018 (lần 2)

Căn cứ vào kế hoạch đón tiếp tân sinh viên khóa 2017, thời gian nhập học của tân sinh viên là: từ 07 giờ ngày 15/08/2017 đến 17 giờ ngày 18/08/2017.

1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường:

- Nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ I/2017 - 2018 phải nộp phí nội trú cho học kỳ I/2017-2018.

Trang liên kết

Ký Túc Xá ĐHNL- ĐHNL: ĐT: 028-38963346 - Email:ktx @hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai sáu năm một