TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TTDVSV- KÝ TÚC XÁ                                                                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                    -----------------                                                                                                                                                        ------------------------------------

      Số: 03/2018-TB-KTX               

   TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO (lần 2)

V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ 2 năm học 2017- 2018

 

Căn cứ thông báo số 02/2018-TB-KTX ngày 02 tháng 01 năm 2018 về việc nộp phí nội trú cho học kỳ 2 năm học 2017- 2018;

Căn cứ kế hoạch sửa chữa Ký túc xá, cư xá A sẽ được tiến hành sửa chữa, cải tạo trong tháng 5 năm 2018;

Theo thông báo 02/2018- TB- KTX ngày 02 tháng 01 năm 2018, đến nay hạn nộp tiền nội trú phí của sinh viên đã hết. Nay Ban Giám đốc TTDVSV- KTX thông báo đến toàn thể sinh viên nam hiện đang nội trú tai cư xá A và cư xá C như sau:

-         Sinh viên tại 05 cư xá A, B, C, D, F sẽ không được tiếp tục giải quyết chỗ ở nếu nộp tiền phí nội trú trễ hạn hết ngày 26/2/2018.

-         Lý do cư xá A sẽ được sửa chữa trong tháng 05 năm 2018, do đó sinh viên cư xá A sẽ được chuyển sang cư xá C từ tháng 05/2018.

-         Để triển khai công tác sửa chữa Ký túc xá đúng kế hoạch mong các em sinh viên thông cảm cho sự thay đổi trên.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                                                                     

Phó Giám đốc

      (đã ký)

 

                                                                                                                                                ThS. Đỗ Ngọc Côi

 

 

 

                                                                                                                        ThS. Đỗ Ngọc Côi

Đăng ký nội trú học kỳ 2 năm học 2017- 2018 

THÔNG BÁO

V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ 2 năm học 2017- 2018

1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường: nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ 2/2017 – 2018 phải đăng ký danh sáchnộp phí nội trú học kỳ 2 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/01/2018) 

- Các trường hợp sinh viên không nộp tiền đúng hạn, Ban Giám đốc KTX xem như sinh viên không tiếp tục ở nội trú và không bố trí chỗ trong học kỳ 2.

- Tuyệt đối không sang nhượng chỗ cho người khác.

2. Mức phí và nộp phí nội trú đối với sinh viên nội trú:

Mức phí:

- Cư xá A: 750.000đ. Riêng 4 phòng 21A, 22A, 23A, 24A: 1.000.000đ.

- Khu NA: 1.000.000đ. Riêng 4 phòng NA12, NA13, NA14, NA15: 750.000đ.

- Cư xá B: 750.000đ. Riêng phòng 1A: 900.000đ.

- Cư xá C, D: 750.000đ.

- Cư xá E: 1.000.000đ.

- Cư xá F: từ phòng 1F đến 9F: 900.000đ, từ phòng 10F đến 28F: 1.000.000đ.

- Học viên cao học: 1.150.000đ.

Hình thức: nộp tiền nội trú qua tài khoản ngân hàng/ hoặc chuyển khoản:

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản:          31410000994128

- Tên Ngân hàng: BIDV (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn)

- Trường hợp nộp tiền mặt tại ngân hàng, sinh viên ghi rõ:  Họ và tên, Phòng ở/ Cư xá.

- Sinh viên trình giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ cư xá mình đang nội trú (trường hợp không in được biên lai chuyển khoản có thể báo lại ngày chuyển khoản).

- Ký túc xá không giải quyết trường hợp các sinh viên nộp sai số tài khoản hoặc chuyển khoản không cùng hệ thống ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.

Thời hạn chuyển tiền: Từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 22/01/2018

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng và Ban tự quản KTX phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                                                                         

 Ban Giám đốc

THÔNG BÁO

Sinh viên mới trúng tuyển vào trường ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2017, khoá 43 đăng ký nội trú sau khi nhận giấy báo trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học cần thực hiện các thủ tục sau:

THÔNG BÁO

V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ I năm học 2017 – 2018 (lần 2)

Căn cứ vào kế hoạch đón tiếp tân sinh viên khóa 2017, thời gian nhập học của tân sinh viên là: từ 07 giờ ngày 15/08/2017 đến 17 giờ ngày 18/08/2017.

1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường:

- Nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ I/2017 - 2018 phải nộp phí nội trú cho học kỳ I/2017-2018.

Trang liên kết

Ký Túc Xá ĐHNL- ĐHNL: ĐT: 028-38963346 - Email:ktx @hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba năm bốn

Xem trả lời của bạn !