TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                    -----------------                                                                                                                                                        
      Số: 06/2019-TB-TTDVSV                
                                                                           TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019
 
                                               THÔNG BÁO
                      V/v:Nộp phí nội trú cho học kỳ 2 năm học 2019- 2020
 
 1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường: nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ 2/2019 – 2020 phải đăng ký danh sách và nộp phí nội trú học kỳ 2 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2019)  
 - Các trường hợp sinh viên không nộp tiền đúng hạn, Ban Giám đốc KTX xem như sinh viên không tiếp tục ở nội trú và không bố trí chỗ trong học kỳ 2.
 - Tuyệt đối không sang nhượng chỗ cho người khác.
 2. Mức phí và nộp phí nội trú đối với sinh viên nội trú:
 Mức phí:
 - Cư xá A, D: 1.250.000đ (sẽ có thông báo tiếp nhận cụ thể).
 - Khu NA: 1.250.000đ. Riêng 4 phòng NA12, NA13, NA14, NA15: 750.000đ.
 - Cư xá B: 750.000đ. Riêng phòng 1A: 1.250.000đ.
 - Cư xá C: 750.000đ.
 - Cư xá E, F: 1.250.000đ.
 - Học viên cao học: 1.500.000đ.
 Hình thức: nộp tiền nội trú qua tài khoản ngân hàng/ hoặc chuyển khoản:
 - Chủ tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
 - Số tài khoản: 31410000994128
 - Tên Ngân hàng: BIDV (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn)
 - Trường hợp nộp tiền qua tài khoản ngân hàng, sinh viên ghi rõ:  Họ và tên, Phòng ở/ Cư xá.
 - Sinh viên trình giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ cư xá mình đang nội trú (trường hợp không in được biên lai chuyển khoản có thể báo lại ngày chuyển khoản).
 - Ký túc xá không giải quyết trường hợp các sinh viên nộp sai số tài khoản hoặc chuyển khoản không cùng hệ thống ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
Thời hạn chuyển tiền: Từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 15/01/2020
Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                                                                            Phó Giám đốc
 
(đã ký)
 
                                                                                 ThS. Đỗ Ngọc Côi

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                    -----------------                                                                                                                                                           
      Số: 05/2019-TB-TTDVSV                    
                                                                           TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019
 
                                                        THÔNG BÁO
                          V/v: nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Sinh viên nội trú trong KTX
 
 - Tất cả Sinh viên nội trú phải bàn giao phòng ở và tài sản do KTX trang bị cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ của Cư xá trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Mọi trường hợp không chấp hành, Ban Giám đốc KTX sẽ có biện pháp xử lý theo qui định hiện hành.
 - Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, sinh viên để lại đồ đạc trong phòng ở (những tài sản có giá trị yêu cầu sinh viên mang về, không để lại tại phòng ở); tổng vệ sinh phòng ở trước khi về nghỉ tết và bàn giao phòng cho Nhà Trưởng hoặc bảo vệ. 
 - Sinh viên nội trú nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ 2/2019- 2020 phải đăng ký danh sách từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2019.
 - Sinh viên nội trú nếu có nhu cầu ở lại Ký Túc Xá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, phải đăng ký danh sách với Nhà trưởng hoặc bảo vệ trước ngày 31/12/2019 để Ban Giám đốc xem xét và bố trí chỗ ở.
 - Tổ chức cho sinh viên xa nhà không có điều kiện về quê vui tết tại Ký túc xá: tổ chức tại sảnh cư xá B từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 24/01/2020 (nhằm ngày 30 tết ÂL). Ban Giám đốc đến chúc tết sinh viên tại phòng ở (kèm danh sách đăng ký ở lại tết).
 - Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.
                               
                                                                                 Phó Giám đốc
 
(đã ký)
                                                                               
                                                                              ThS. Đỗ Ngọc Côi
 

Trang liên kết

Ký Túc Xá ĐHNL- ĐHNL: ĐT: 028-38963346 - Email:ktx @hcmuaf.edu.vn

.
Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn một một một

Xem trả lời của bạn !