DANH SÁCH SV NĂM CUỐI ĐƯỢC XÉT Ở LẠI KTX NĂM HỌC 2012 - 2013

TT Mã SV Họ và tên Lớp P.cũ Ghi chú

1 09135135 Lương Thế Phương BĐS35 3A/A Gđ khó khăn

2 09135033 Lê Văn Lộc BĐS35 3A/A Gđ khó khăn

3 09135142  Nguyễn Văn Thanh BĐS35 6A/A Gđ khó khăn

4 10333032 Trần Minh Tài CĐQL36 6A/A CB lớp

5 09147034 Huỳnh Minh Đức DL35 6A/A Hộ nghèo

6 10333063 Trần Văn Nhân CĐQL36 6A/A Hộ nghèo

7 09151005 Tống Viết Đạt ĐC35 8A/A Gđ khó khăn

8 09151008 Nguyễn Thái Hòa ĐC35 8A/A Con TB

9 09151040  Nguyễn Chí Hải ĐC35 8A/A Gđ khó khăn

10 09151023 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn ĐC35 8A/A Gđ khó khăn

11 09124028 Lê Huy QL35 12A/A Hộ nghèo

12 09137039  Trần Liêm Hồng Nguyễn NL35 8B/A Gđ khó khăn

13 09138013  Nguyễn Văn Tài TĐ35 9B/A Gđ khó khăn

14 09119009  Phạm Công Định CK35 10B/A Gđ khó khăn

15 09118017  Trương Công Thắng CK35 10B/A Hộ nghèo

16 09125178 Trần Trúc Thanh BQ35 6B/A Gđ khó khăn

17 09125210 Trần Vinh BQ35 6B/A Thầy Thưa ký

18 09154030 Hồ Tấn Lực ÔTÔ35 17B/A Gđ khó khăn

19 09154023  Trương Việt Huy ÔTÔ35 17B/A Gđ khó khăn

20 09154014  Nguyễn Hoàng Giàu ÔTÔ35 17B/A Gđ khó khăn

21 09154038  Đoàn Viết Tâm ÔTÔ35 17B/A Gđ khó khăn

22 09154105  Nguyễn Hoàng Việt ÔTÔ35 17B/A Gđ khó khăn

23 09154002  Lê Hoàng Ân ÔTÔ35 17B/A Gđ khó khăn

24 09154029  Nguyễn Trường Long ÔTÔ35 17B/A Gđ khó khăn

25 09154079  Trần Duy Mỹ ÔTÔ35 17B/A Gđ khó khăn

26 09122087  Nguyễn Nhật Nam QT35 3C/A Gđ khó khăn

27 09122030  Phan Viết Hải QT35 NA14/A Tật chân

28 09156043 Bùi Thị Hồng Nga VS35 4A/B Con TB

29 09156087 Nguyễn Thị Thu Thuý VS35 4A/B Gđ khó khăn

30 09125095  Hoàng Thị Thu Nga BQ35 9A/B Con TB

31 09156077  Nguyễn Thị Ánh Thêm VS35 9A/B Gđ khó khăn

32 09125188 Trần Thị Mỹ Trinh BQ35 9A/B Gđ khó khăn

33 09126284  Dương Mỹ Linh SH35 13A/B DT Tày

34 09126038  Nguyễn Thị Dược SH35 13A/B Hộ nghèo

35 09126054 Trương Thị Diễm Hằng SH35 13A/B Thầy Đôn

36 09126285  Đặng Thị Bích Loan SH35 13A/B DT Nùng

37 09126239  Dương Ngô Thị Bích Trâm SH35 13A/B BTQ

38 09135023  Nguyễn Thị Hương BĐS35 9B/B Gđ khó khăn

39 10333106  Tô Thị Tuyển CĐQL36 18B/B Gđ khó khăn

40 10333151 Huỳnh Thị Phú CĐQL36 18B/B Con TB

41 09158046 Đặng Thị Bích Nhàn SK35 25B/B Gđ khó khăn

42 09158059 Võ Thị Tâm SK35 25B/B Gđ khó khăn

43 09158043 Lê Thị Kim Ngân SK35 25B/B Gđ khó khăn

44 09158096 Lê Thị Ngọc SK35 25B/B Gđ khó khăn

45 09158111 Đặng Ngọc Phương Tươi SK35 25B/B DT Chăm

46 09158102 Đặng Thị Kim Thạch SK35 25B/B Gđ khó khăn

47 09128061 Lê Thị Ái Phượng AV35 6C/B Gđ khó khăn

48 09128092 Nguyễn Thị Hồng Thương AV35 6C/B Gđ khó khăn

49 09128097 Đỗ Ngọc Thùy Trang AV35 6C/B Gđ khó khăn

50 10329025 Vũ Thị Nhài CĐTH36 8C/B Con TB

51 09149079  Ngô Thị Xuân Hòa QLMT35 13C/B Gđ khó khăn

52 09149107  Nguyễn Thị Long QLMT35 13C/B Hộ nghèo

53 09149150  Huỳnh Thị Mỹ Phương QLMT35 13C/B Hộ nghèo

54

Trang liên kết

Ký Túc Xá ĐHNL- ĐHNL: ĐT: 08-38963346 - Email:vvthua @hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín hai sáu không