Lịch cúp điện (Điện lực Thủ Đức)

 Theo thông báo của Điện lực Thủ Đức.

Phòng Quản trị Vật tư gởi thông báo đến các đơn vị sử dụng điện nguồn Thủ Đức được biết lịch cúp điện như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 21/10/2018

Phòng quản trị vật tư trân trọng thông báo đến các đơn vị được biết để chủ động bố trí công việc.

Các khu vực bị cúp:

                               - Nhà Điều Hành (Nhà Thiên Lý)

                               - KTX A, B, C, D, E, Cỏ May

                               - Nhà Khách

                               - Nhà Rạng Đông

                               - Thư viện Điện tử

                               - TT Anh Ngữ

                               - Khoa Môi Trường

                               - TT Tin học Ứng dụng

Số lần xem trang: 8602
Điều chỉnh lần cuối: 19-10-2018

Thông báo lịch cúp điện 17/03/2019 (12-03-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không hai bảy chín

Xem trả lời của bạn !