Lịch cúp điện (Điện lực Thủ Đức)

 Theo thông báo của Điện lực Thủ Đức.

Phòng Quản trị Vật tư gởi thông báo đến các đơn vị sử dụng điện nguồn Thủ Đức được biết lịch cúp điện như sau:

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 17/3/2019

Phòng quản trị vật tư trân trọng thông báo đến các đơn vị được biết để chủ động bố trí công việc.

Các khu vực bị cúp:

                               - Nhà Điều Hành (Nhà Thiên Lý)

                               - KTX A, B, C, D, E

                               - Nhà Khách

                               - Nhà Thi Đấu

                               - Nhà Rạng Đông

                               - TT Anh Ngữ

                               - TT Môi Trường

                               - Khoa Lâm Nghiệp

                               - Khoa Công Nghệ Môi Trường

                               - Biogas

Thông báo của Điện lực Thủ Đức

Số lần xem trang: 8589
Điều chỉnh lần cuối: 12-03-2019

Thông báo lịch cúp điện 21/10/2018 (19-10-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm năm không chín

Xem trả lời của bạn !