TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN

Số: 01/TB-TTDVSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v mời thầu cung cấp dịch vụ giữ xe

 

          Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: 

1.      Mời các Cá nhân, Đơn vị tham gia dự thầu “Cung cấp dịch vụ
giữ xe tại Nhà xe Ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM”, đính kèm theo các yêu cầu đối với nhà thầu.

2.      Bãi xe với tổng diện tích 1420 m2

-     Hình thức: giữ xe theo tháng và theo lượt gửi.

-         Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 15/6/2014.

-         Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện hợp đồng: ngày 01/7/2014.

3.      Hồ sơ dự thầu gồm có:

-         Thư dự thầu (theo mẫu).

-         Giới thiệu về: Năng lực, kinh nghiệm, Đăng ký kinh doanh,… cung cấp dịch vụ giữ xe của cá nhân, đơn vị dự thầu.

-         Đề xuất phương án khai thác bãi giữ xe: sơ đồ bố trí mặt bằng khu vực để các loại xe và phương án lưu thông; Giá giữ xe; Trang thiết bị; Tổ chức quản lý hoạt động bãi giữ xe; Nhân sự; Phương án đảm bảo an ninh, Nội qui dự kiến của bãi giữ xe; Phương án đảm bảo PCCN, Phương án bồi hoàn khi xảy ra mất mát tài sản của người gửi,…

4.      Kết quả chọn thầu dự kiến công bố vào ngày 25/6/2014. Cá nhân, đơn vị được trao thầu phải tiến hành ký hợp đồng ngay sau khi có thông báo, sau 3 ngày làm việc nếu không đến ký hợp đồng Trung tâm sẽ chọn đối tác khác.

5.   Lệ phí dự thầu: 300.000 đ.

6.   Ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng: 3 tháng/giá trị dự thầu.

7.      Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ký túc xá, cư xá B, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Điện thoại: 08-
38963346.

         Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-  Các Công ty, Đơn vị, Cá nhân;

-  Lưu VPKTX.

Giám đốc

(đã ký)

ThS. Võ Văn Thưa

 

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38963346

E-Mail: ktx@hcmuaf.edu.vn                

 

 

Số lần xem trang: 8604
Điều chỉnh lần cuối:

(19-03-2020)

1 (04-06-2019)

Phụ huynh liên hệ (16-04-2008)

Ban điều hành Ký Túc Xá (16-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy không hai hai

Xem trả lời của bạn !