Điện thoại: 08-8963346 – 8962920

- Chức năng:

 

- Nhiệm vụ:

 

 

 • Quản lý và tổ chức thực hiện việc ăn, ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của sinh viên nội trú.

   

   

 • Chăm lo đời sống cán bộ – sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ăn, ở, sinh hoạt và học tập tốt.

   

   

 • Xây dựng và bảo vệ môi trường trong sạch, lành mạnh, bài trừ các tệ nạn xã hội.

   

   

 • Bản đảm tật tư an ninh, vệ sinh tốt

   

   

 • Giữ gìn tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo vệ tài sản của công

   

 •  

  Số lần xem trang : :6463
  Nhập ngày : 16-04-2008
  Điều chỉnh lần cuối :16-04-2008

  Giới thiệu

  Trang liên kết

  Chào bạn !
  X

  Xin mời bạn đặt câu hỏi !

  Họ tên
   
  Email /Fb/Điện thoại:

  Nội dung:

  Số xác nhận : năm không chín tám sáu

  Xem trả lời của bạn !