TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     

       Số: 04/2018-TB-TTDVSV                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

                               V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ I năm học 2018 - 2019                 

1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường:

- Nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ I/2018-2019 phải nộp phí nội trú cho học kỳ I/2018-2019.

- Các trường hợp sinh viên không nộp tiền đúng hạn, Ban Giám đốc xem như sinh viên không tiếp tục ở nội trú và không bố trí chỗ trong học kỳ I.

- Tuyệt đối không sang nhượng chỗ cho người khác.

2. Mức phí và nộp phí nội trú đối với sinh viên nội trú:                    

* Mức phí: thu 6 tháng (cả hè):

- Cư xá A: phòng 21A, 22A, 23A, 24A: 1.200.000đ.

- Khu NA: 1.200.000đ. Riêng 4 phòng NA12, NA13, NA14, NA15: 900.000đ.

- Cư xá B: 900.000đ. Riêng phòng 1A: 1.050.000đ.

- Cư xá C, D: 900.000đ.

- Cư xá E: 1.200.000đ.

- Cư xá F: 2F    9F: 1.050.000đ, 10F     28F: 1.200.000đ.

- Học viên cao học: ở cư xá E, khu NA, cư xá F: 1.400.000đ.

- Sinh viên hệ VHVL, học viên luyện thi: Ở cư xá A, B, C, D: 1.050.000đ.

- Sinh viên năm cuối: nộp tiền cả năm học (thu 11 tháng).

* Hình thức: nộp tiền nội trú qua tài khoản ngân hàng/ hoặc chuyển khoản:

- Số tài khoản:          31410000994128

- Tên Ngân hàng: BIDV (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn)

- Trường hợp nộp tiền mặt tại ngân hàng, sinh viên ghi rõ: Họ và tên, MSSV.

- Sinh viên trình giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ cư xá mình đang nội trú (trường hợp không in được biên lai chuyển khoản có thể báo lại ngày chuyển khoản).

- Ký túc xá không giải quyết trường hợp các sinh viên nộp sai số tài khoản hoặc chuyển khoản không cùng hệ thống ngân hàng Đầu tư & Phát triển .

Thời hạn chuyển tiền: Từ ngày 06/6/2018 đến hết ngày 31/07/2018.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng và Ban tự quản KTX phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                                                                 

            Nơi nhận:                                                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

- Nhà trưởng, Bảo vệ, BTQ SV;

- Toàn thể Sinh viên nội trú;

- Lưu: Vp KTX                                                                                                                                ThS. Đỗ Ngọc Côi

Số lần xem trang: 8576
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Biện pháp phòng ngừa chống Covid-19 trong tình hình mới (03-08-2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO COVID - 19 GÂY RA (31-07-2020)

(27-04-2020)

TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI TRÚ (23-03-2020)

Cập nhật mới nhất về thông tin Virus NCoV của Bộ Y tế (05-02-2020)

Một số biện pháp phòng ngừa và giảm nguy cơ nhiễm vi rút Covid - 19 (03-02-2020)

(03-02-2020)

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Sinh viên nội trú trong KTX (19-12-2019)

Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân" (14-12-2019)

Thông báo lịch trình đánh giá nội bộ cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (27/9 - 06/10/2019) (02-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm ba hai không

Xem trả lời của bạn !