ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TTDVSV- KÝ TÚC XÁ                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                    -----------------                                                                                                                                          ------------------------------------

      Số: 02/2019-TB-KTX               

   TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v: bố trí chỗ ở Tết Nguyên đán năm 2019 cho Sinh viên

 nội trú trong KTX

 

Căn cứ thông báo số 01/2019-TB-KTX  ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 của Sinh viên nội trú trong KTX;

              Căn cứ số lượng sinh viên thực tế đăng ký ở lại Tết Nguyên đán năm 2019;

Ban Giám đốc thông báo đến tất cả Sinh viên nội trú như sau:

1.     Các dãy nhà KTX sẽ đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 30 tháng 01 năm 2019 (nhằm ngày 25 tháng 12 âm lịch), mở cửa vào ngày 12 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày mùng 8 tháng 01 ÂL).

2.     Những sinh viên đã đăng ký ở lại tết, Ký túc xá sẽ bố trí chỗ ở khi sinh viên trực tiếp liên hệ tại văn phòng Ký túc xá (hạn chót liên hệ: ngày 28 tháng 01 (nhằm ngày 23 ÂL).

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

                                                                  

 


Số lần xem trang: 8557
Điều chỉnh lần cuối: 23-01-2019

Thông báo

Biện pháp phòng ngừa chống Covid-19 trong tình hình mới (03-08-2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO COVID - 19 GÂY RA (31-07-2020)

(27-04-2020)

TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI TRÚ (23-03-2020)

Cập nhật mới nhất về thông tin Virus NCoV của Bộ Y tế (05-02-2020)

Một số biện pháp phòng ngừa và giảm nguy cơ nhiễm vi rút Covid - 19 (03-02-2020)

(03-02-2020)

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Sinh viên nội trú trong KTX (19-12-2019)

Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân" (14-12-2019)

Thông báo lịch trình đánh giá nội bộ cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (27/9 - 06/10/2019) (02-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn chín bảy bảy

Xem trả lời của bạn !