ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TTDVSV- KÝ TÚC XÁ                                                                                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                    -----------------                                                                                                                                                                              ------------------------------------

      Số: 01/2019-TB-KTX                

   TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

                                              THÔNG BÁO

V/v: nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 của Sinh viên

 nội trú trong KTX

 

1. Tất cả Sinh viên nội trú phải bàn giao phòng ở và tài sản do KTX trang bị cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ của Cư xá trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019: Mọi trường hợp không chấp hành, Ban Giám đốc KTX sẽ có biện pháp xử lý theo qui định hiện hành.

2. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, sinh viên để lại đồ đạc trong phòng ở (những tài sản có giá trị yêu cầu sinh viên mang về, không để lại tại phòng ở); tổng vệ sinh phòng ở trước khi về nghỉ tết và bàn giao phòng cho Nhà Trưởng hoặc bảo vệ.

- Sinh viên nội trú nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ 2/2018- 2019 phải đăng ký danh sách từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2019.

3. Sinh viên nội trú nếu có nhu cầu ở lại Ký Túc Xá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, phải đăng ký danh sách với Nhà trưởng hoặc bảo vệ trước ngày 15/01/2019 để Ban Giám đốc xem xét và bố trí chỗ ở.

- Tổ chức cho sinh viên xa nhà không có điều kiện về quê vui tết tại Ký túc xá: tổ chức tại sảnh cư xá B từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 04/02/2019 (nhằm ngày 30 tết ÂL). Ban Giám đốc đến chúc tết sinh viên tại phòng ở (kèm danh sách đăng ký ở lại tết).

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

                                                                   

Ban Giám đốc

Số lần xem trang: 8636
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Biện pháp phòng ngừa chống Covid-19 trong tình hình mới (03-08-2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO COVID - 19 GÂY RA (31-07-2020)

(27-04-2020)

TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI TRÚ (23-03-2020)

Cập nhật mới nhất về thông tin Virus NCoV của Bộ Y tế (05-02-2020)

Một số biện pháp phòng ngừa và giảm nguy cơ nhiễm vi rút Covid - 19 (03-02-2020)

(03-02-2020)

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Sinh viên nội trú trong KTX (19-12-2019)

Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân" (14-12-2019)

Thông báo lịch trình đánh giá nội bộ cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (27/9 - 06/10/2019) (02-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám bốn không bốn

Xem trả lời của bạn !