TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      Số: 03/2019-TB-TTDVSV                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2019

                                                                        THÔNG BÁO

(V/ v: Đăng ký ở nội trú của sinh viên trong HKI/2019 – 2020)

Căn cứ kế hoạch sửa chữa cải tạo KTX năm 2019, cư xá C đang được chuẩn bị tiến hành sửa chữa một phần, chỉ còn lại một phần cư xá có thể tiếp nhận sinh viên vào ở trong năm học mới. Ký túc xá rất mong Sinh viên nếu tiếp tục ở tại  cư xá C thông cảm cho sự bất tiện phải ở trong môi trường có tiếng ồn do thi công phần đầu hồi còn lại.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 45 nhập học được ở nội trú KTX. Do thời gian kết thúc học kỳ II/2018-2019 là muộn hơn so với các năm học trước(10/7/2019), tuy nhiên thời gian nhập học tân sinh viên khóa 2019 (khóa 45) là khá sớm khoảng 09/8- 24/8/2019. Để thuận tiện trong việc bố trí chỗ ở nội trú, những sinh viên không có nhu cầu ở tiếp học kỳ I/2019- 2020 sẽ không được bố trí chỗ ở trong thời gian học kỳ III/2018- 2019 (hè năm 2019).

Sinh viên khóa 44, 43, TY42 (khóa 2018, 2017, TY2016) nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong HKI/2019-2020 phải đăng ký với Nhà trưởng từ ngày 04/6/2019 đến ngày 15/6/2019 để tiện việc sắp xếp và bố trí chỗ ở trong năm học mới.

1. Sinh viên cư xá B, E, F, khu NA đăng ký, để lại đồ đạc tại phòng cũ và nộp phí 6 tháng cho học kỳ I/2019-2020.

2. Sinh viên cư xá C:

- Tầng A: từ phòng 2A đến phòng 10A                                        đăng ký ở, để lại đồ đạc tại

- Tầng B: từ phòng 2B đến phòng 10B                             =>       phòng và nộp phí 6 tháng

- Tầng C, D: từ phòng 2C đến phòng 10C và phòng 1D            cho học kỳ I/2019-2020.

- Các phòng còn lại của cư xá C, nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong HKI/2019-2020 phải đăng ký với Nhà trưởng để tiện việc sắp xếp và bố trí chỗ ở trong năm học mới.

3. Những sinh viên không có nhu cầu ở tiếp học kỳ I/2019-2020 phải chuyển ra ngoài sau khi kết thúc thi học kỳ II/2018-2019. Hạn chót: ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Ban Giám Đốc yêu cầu các Nhà trưởng và Bảo vệ phổ biến rộng rãi đến SV nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

                                                                                                  Phó Giám đốc

 

Nơi nhận:

- Nhà trưởng, Bảo vệ;

- Toàn thể Sinh viên ni trú;

- Lưu: Vp KTX                                                                                      ThS. Đỗ Ngọc Côi

Số lần xem trang: 8564
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2019

Thông báo

Biện pháp phòng ngừa chống Covid-19 trong tình hình mới (03-08-2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO COVID - 19 GÂY RA (31-07-2020)

(27-04-2020)

TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI TRÚ (23-03-2020)

Cập nhật mới nhất về thông tin Virus NCoV của Bộ Y tế (05-02-2020)

Một số biện pháp phòng ngừa và giảm nguy cơ nhiễm vi rút Covid - 19 (03-02-2020)

(03-02-2020)

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Sinh viên nội trú trong KTX (19-12-2019)

Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân" (14-12-2019)

Thông báo lịch trình đánh giá nội bộ cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (27/9 - 06/10/2019) (02-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám bảy bốn ba

Xem trả lời của bạn !