TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        Số: 04/2019-TB-TTDVSV                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2019

                                                   THÔNG BÁO

                            V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ I năm học 2019 - 2020   

1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường:

- Nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ I/2019-2020 phải nộp phí nội trú cho học kỳ I/2019-2020.

Các trường hợp sinh viên không nộp tiền đúng hạn, Ban Giám đốc xem như sinh viên không tiếp tục ở nội trú và không bố trí chỗ trong học kỳ I.

Tuyệt đối không sang nhượng chỗ cho người khác.

                        2. Mức phí và nộp phí nội trú đối với sinh viên nội trú:                  

* Mức phí: thu 6 tháng (cả hè):

Cư xá A: phòng 21A, 22A, 23A, 24A: 250.000đ/tháng x 6 tháng = 1.500.000đ.

- Khu NA: 250.000đ/tháng x 6 tháng = 1.500.000đ. Riêng 4 phòng NA12, NA13, NA14, NA15: 150.000đ/tháng x 6 tháng = 900.000đ.

- Cư xá B: 150.000đ/tháng x 6 tháng = 900.000đ.

- Cư xá C: 150.000đ/tháng x 6 tháng = 900.000đ.

- Cư xá E: 250.000đ/tháng x 6 tháng = 1.500.000đ.

- Cư xá F: 2F     28F: 250.000đ/tháng x 6 tháng = 1.500.000đ.

- Học viên cao học: ở cư xá E, khu NA, cư xá F: 300.000đ/tháng x 6 tháng = 1.800.000đ.

* Hình thức: chuyển khoản:

Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Số tài khoản:          31410000994128

Tên Ngân hàng: BIDV (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn)

- Sinh viên trình giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ cư xá mình đang nội trú (trường hợp không in được biên lai chuyển khoản có thể báo lại ngày chuyển khoản).

Ký túc xá không giải quyết trường hợp các sinh viên nộp sai số tài khoản hoặc chuyển khoản không cùng hệ thống ngân hàng Đầu tư & Phát triển.

Thời hạn chuyển tiền: Từ ngày 15/6/2019 đến hết ngày 31/07/2019.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng và Ban tự quản KTX phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                                                                 

                        Nơi nhận:                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Nhà trưởng, Bảo vệ;

- Toàn thể Sinh viên nội trú;

- Lưu: Vp KTX                                                                                                                       

Số lần xem trang: 8580
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2019

Thông báo

Biện pháp phòng ngừa chống Covid-19 trong tình hình mới (03-08-2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO COVID - 19 GÂY RA (31-07-2020)

(27-04-2020)

TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI TRÚ (23-03-2020)

Cập nhật mới nhất về thông tin Virus NCoV của Bộ Y tế (05-02-2020)

Một số biện pháp phòng ngừa và giảm nguy cơ nhiễm vi rút Covid - 19 (03-02-2020)

(03-02-2020)

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Sinh viên nội trú trong KTX (19-12-2019)

Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân" (14-12-2019)

Thông báo lịch trình đánh giá nội bộ cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (27/9 - 06/10/2019) (02-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu một không ba

Xem trả lời của bạn !