TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                    -----------------                                                                                                                                                           
      Số: 05/2019-TB-TTDVSV                    
                                                                           TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019
 
                                                        THÔNG BÁO
                          V/v: nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Sinh viên nội trú trong KTX
 
 - Tất cả Sinh viên nội trú phải bàn giao phòng ở và tài sản do KTX trang bị cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ của Cư xá trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Mọi trường hợp không chấp hành, Ban Giám đốc KTX sẽ có biện pháp xử lý theo qui định hiện hành.
 - Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, sinh viên để lại đồ đạc trong phòng ở (những tài sản có giá trị yêu cầu sinh viên mang về, không để lại tại phòng ở); tổng vệ sinh phòng ở trước khi về nghỉ tết và bàn giao phòng cho Nhà Trưởng hoặc bảo vệ. 
 - Sinh viên nội trú nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ 2/2019- 2020 phải đăng ký danh sách từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2019.
 - Sinh viên nội trú nếu có nhu cầu ở lại Ký Túc Xá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, phải đăng ký danh sách với Nhà trưởng hoặc bảo vệ trước ngày 31/12/2019 để Ban Giám đốc xem xét và bố trí chỗ ở.
 - Tổ chức cho sinh viên xa nhà không có điều kiện về quê vui tết tại Ký túc xá: tổ chức tại sảnh cư xá B từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 24/01/2020 (nhằm ngày 30 tết ÂL). Ban Giám đốc đến chúc tết sinh viên tại phòng ở (kèm danh sách đăng ký ở lại tết).
 - Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.
                               
                                                                                 Phó Giám đốc
 
(đã ký)
                                                                               
                                                                              ThS. Đỗ Ngọc Côi
 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     

       Số: 04/2018-TB-TTDVSV                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

                               V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ I năm học 2018 - 2019                 

1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường:

- Nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ I/2018-2019 phải nộp phí nội trú cho học kỳ I/2018-2019.

- Các trường hợp sinh viên không nộp tiền đúng hạn, Ban Giám đốc xem như sinh viên không tiếp tục ở nội trú và không bố trí chỗ trong học kỳ I.

- Tuyệt đối không sang nhượng chỗ cho người khác.

2. Mức phí và nộp phí nội trú đối với sinh viên nội trú:                    

* Mức phí: thu 6 tháng (cả hè):

- Cư xá A: phòng 21A, 22A, 23A, 24A: 1.200.000đ.

- Khu NA: 1.200.000đ. Riêng 4 phòng NA12, NA13, NA14, NA15: 900.000đ.

- Cư xá B: 900.000đ. Riêng phòng 1A: 1.050.000đ.

- Cư xá C, D: 900.000đ.

- Cư xá E: 1.200.000đ.

- Cư xá F: 2F    9F: 1.050.000đ, 10F     28F: 1.200.000đ.

- Học viên cao học: ở cư xá E, khu NA, cư xá F: 1.400.000đ.

- Sinh viên hệ VHVL, học viên luyện thi: Ở cư xá A, B, C, D: 1.050.000đ.

- Sinh viên năm cuối: nộp tiền cả năm học (thu 11 tháng).

* Hình thức: nộp tiền nội trú qua tài khoản ngân hàng/ hoặc chuyển khoản:

- Số tài khoản:          31410000994128

- Tên Ngân hàng: BIDV (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn)

- Trường hợp nộp tiền mặt tại ngân hàng, sinh viên ghi rõ: Họ và tên, MSSV.

- Sinh viên trình giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ cư xá mình đang nội trú (trường hợp không in được biên lai chuyển khoản có thể báo lại ngày chuyển khoản).

- Ký túc xá không giải quyết trường hợp các sinh viên nộp sai số tài khoản hoặc chuyển khoản không cùng hệ thống ngân hàng Đầu tư & Phát triển .

Thời hạn chuyển tiền: Từ ngày 06/6/2018 đến hết ngày 31/07/2018.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng và Ban tự quản KTX phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                                                                 

            Nơi nhận:                                                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

- Nhà trưởng, Bảo vệ, BTQ SV;

- Toàn thể Sinh viên nội trú;

- Lưu: Vp KTX                                                                                                                                ThS. Đỗ Ngọc Côi

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     

        Số: 03/2018-TB-TTDVSV                         

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

                                                          THÔNG BÁO

(V/ v: Đăng ký ở nội trú của sinh viên trong HKI/2018 – 2019)

Trong tình hình hiện nay, cư xá A đang được tiến hành sửa chữa, không thể tiếp nhận sinh viên vào ở trong năm học mới, Ký túc xá chưa đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên đang học tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 44 nhập học được ỏ nội trú KTX. Do thời gian kết thúc học kỳ II/2017-2018 là muộn hơn so với các năm học trước (15/7/2018), tuy nhiên thời gian nhập học tân sinh viên khóa 2018 (khóa 44) là khá sớm khoảng 13/8- 15/8/2018. Để thuận tiện trong việc bố trí chỗ ở nội trú, những sinh viên không có nhu cầu ở tiếp học kỳ I/2018- 2019 sẽ không được bố trí chỗ ở trong thời gian học kỳ III/2017- 2018 (hè năm 2018).

- Sinh viên khóa 41, 42, 43 (khóa 2016, 2017, 2018) nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong HKI/2018-2019 phải đăng ký với Nhà trưởng từ ngày 06/06/2018 đến ngày 15/06/2018 để KTX tiện việc sắp xếp và bố trí chỗ ở trong năm học mới. Sinh viên ở và để lại đồ đạc tại phòng cũ và nộp phí 6 tháng cho học kỳ I/2018- 2019.

- Những sinh viên không có nhu cầu ở tiếp học kỳ I/2018-2019 phải chuyển ra ngoài sau khi kết thúc thi học kỳ II/2017-2018 (ngày 15 tháng 7 năm 2018).

Ban Giám Đốc đề nghị các Nhà trưởng, Bảo vệ và Ban Tự Quản KTX phổ biến rộng rãi đến SV nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

                                                                                                  Phó Giám đốc

 

            Nơi nhận:

- Nhà trưởng, Bảo vệ, BTQ SV;

- Toàn thể Sinh viên nội trú;

- Lưu: Vp KTX                                                                                    ThS. Đỗ Ngọc Côi

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm chín năm hai

Xem trả lời của bạn !