DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ 

 NHÂN SỰ CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN THUỘC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN

            

Stt

Họ và

Tên

Ngày sinh

Chức vụ/Nhiệm vụ

Số điện thoại

1

Bùi Văn

Hải

04.09.1975

Giám đốc: Quản lý chung; Quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức; Quản lý nhân sự; Xây dựng Đề án đầu tư phát triển Trung tâm; Quản lý công tác tài chính, kế toán và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

0908163207

2

Đỗ Ngọc

Côi

28.06.1975

Phó Giám đốc; BTCB: QL mảng nội trú KTX; Cơ sở vật chất; An ninh trật tự; Cảnh quan môi trường; Công tác chính trị, Đoàn thể. Phụ trách Tổ 1 & Tổ 2.

0988538875

3

Bùi Minh

Tâm

10.10.1969

Phó Giám đốc: QL mảng TDTT, QL Khu vực NTĐ, Nhà khách; Nhà xe; Phát triển mảng dịch vụ và Các hoạt động giải trí ngoại khóa cho sinh viên. Phụ trách Tổ 3 & Tổ 4.

0932562257

Tổ 1:

Hành chính (Công tác VP, Kế toán, Thủ quỹ, Quản lý nội trú và Bảo trì: gồm 9CB)

4

Trần Thị Kim

Khoa

30.08.1981

Tổ trưởng; Thư ký, Kế toán

0989617215

5

Trần Văn

Tranh

03.05.1974

Tổ phó (Kỹ thuật)

0909964185

6

Huỳnh Anh

Tuấn

27.09.1986

Nhà trưởng A; Cập nhật trang Web

0933451856

7

Nguyễn Hồng

Minh

23.10.1984

Nhà trưởng B; Thủ quỹ

0903231084

8

Lê Minh

Hiền

03.05.1971

Nhà trưởng C

0382988297

9

Hồ Thị Tú

Anh

10.07.1994

Nhà trưởng D (Hợp đồng)

0374320345

10

Nguyễn Ngọc

14.08.1984

Nhà trưởng E

0936370139

11

Nguyễn Quốc

Mạnh

08.04.1985

Nhân viên kỹ thuật

0945780485

12

Đinh Công

Bội

28.06.1984

Nhân viên kỹ thuật

0384514892

Tổ 2:

Bảo vệ (gồm 12CB)

13

Nguyễn Văn

Bình

10.10.1967

Tổ trưởng

0908235739

14

Nguyễn Văn

Thắng

02.09.1977

Tổ phó

0902810229

15

Đinh Ngọc

Chiến

19.06.1976

Nhân viên

0908193410

16

Lê Ngọc

Đằng

01.06.1973

Nhân viên (QL dãy nhà F)

0934051909

17

Trần Xuân

Đậu

27.03.1970

Nhân viên

0978737118

18

Nguyễn Thanh

Dũng

02.02.1964

Nhân viên

0966930597

19

Phạm Quang

Huy

03.04.1966

Nhân viên

0933684858

20

Nguyễn Đăng

Khoa

12.10.1963

Nhân viên

0968960963

21

Trịnh Thế

Lập

05.10.1963

Nhân viên

0907377953

22

Nguyễn Viết

Ngô

05.12.1971

Nhân viên

0765023836

23

Đặng Bá

Thơm

05.02.1967

Nhân viên

0908774616

24

Lê Hữu

Hải

04.03.1983

Nhân viên  (Hợp đồng)

0975341599

Tổ 3:

Cảnh quan (Cảnh quan, vệ sinh môi trường và phục vụ: gồm 12CB)

25

Hứa Văn

Tân

28.12.1966

Tổ trưởng

0397999081

26

Phạm Thị Kim

Khoa

22.10.1969

Nhân viên

0369756915

27

Bùi Thị

Lệ

01.01.1967

Nhân viên

0933153199

28

Hồ Thị

Mai

29.01.1968

Nhân viên

0933586709

29

Nguyễn Thị

Nho

04.02.1979

Nhân viên

0328173648

30

Nguyễn Thị

Trà

03.02.1970

Nhân viên

0366288159

31

Đào Kim Nguyễn Thị Đoan

Trinh

28.12.1968

Nhân viên

0769962939

32

Lê Thị

Hải

14.10.1981

Nhân viên

0983417734

33

Nguyễn Thị

Thủy

10.01.1985

Nhân viên

0988434845

34

Nguyễn Thị

Hoa

24.04.1978

Nhân viên

0386717799

35

Trần Thị

Ngần

09.02.1977

Nhân viên  (Hợp đồng)

0869185271

36

Vũ Thị

Huyền

20.07.1973

Nhân viên  (Hợp đồng)

0937822209

Tổ 4:

Dịch vụ (Nhà khách, Nhà thi đấu TDTT, các khu Nhà xe: gồm 7CB)

37

Đặng Thị

Điểm

21.07.1971

Tổ trưởng

0372246170

38

Nguyễn Quốc

Dân

10.02.1964

Nhân viên Nhà khách (Bảo vệ)

028.38961474

39

Phạm Ngọc

Hồng

29.04.1985

Nhân viên Nhà khách

0939729720

40

Đàng Năng

Duy

10.10.1984

Nhân viên Nhà thi đấu

0778886077

41

Lê Thị Thúy

Vân

24.10.1981

Nhân viên Nhà thi đấu (HĐ thời vụ)

0337413512

42

Nguyễn Văn

Nỉ

14.01.1958

Nhân viên Nhà xe TL (HĐ thời vụ)

0903984195

43

Phạm Thị Thu

Thủy

22.08.1977

Nhân viên Nhà xe PV (HĐ thời vụ)

0813148949

 

 

Số lần xem trang: 1814
Điều chỉnh lần cuối: 29-07-2021

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm ba hai một

Xem trả lời của bạn !