Hình ảnh các bạn tình nguyện viên hướng dẫn tân Sinh viên đi xem Ký túc xá:

 

 

Hình ảnh các bạn tình nguyện viên hướng dẫn tân Sinh viên đăng ký ở Ký túc xá:

Các bạn tình nguyện viên trả lời các thắc mắc của phụ huynh về cách đăng kí và thông tin về Ký túc xá

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 8885
Điều chỉnh lần cuối: 11-09-2023

Thông báo

(23-03-2020)

SCAMP 2023 - NGÀY HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (05-02-2020)

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một năm hai tám

Xem trả lời của bạn !